Sabit Fikir

İnternet Sitesi: www.sabitfikir.com İmtiyaz Sahibi: Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. adına Bora Ekmekçi Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Bora Ekmekçi Genel Yayın Yönetmeni: Ceyhan Usanmaz Editör: Gökçe Gündüç Reklam: Nalan Demircioğlu Yavuz ndemircioglu@dr.com.tr (0212) 997 00 00

Acemi Dergisi

İnternet Sitesi: http://www.acemidergisi.com Yayına Hazırlayanlar: Şeref Yılmaz, Hasan Parlak, Cansaran Kızıltaş, Leyla Karaca Tok, Hatice Eğilmez Kaya, H. İhsan Sönmez E-posta: bilgi@acemidergisi.com